Programy Unijne - Medpharma

Programy Unijne

image004

O projekcie

Czy wiesz, że wykonanie kolonoskopii pozwala na wczesne wykrycie zmian nowotworowych?

Daj sobie szansę – rozpoznanie początkowego stadium raka jelita grubego daje możliwość całkowitego powrotu do zdrowia.

Skorzystaj z darmowej kolonoskopii.

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą koordynatorką projektu pod numerem telefonu 502 034 189 lub napisz na aurelia.fial@medpharma.pl

Program skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców woj. pomorskiego:

 • w wieku 50-65 lat, którzy nie mają objawów raka jelita grubego
 • w wieku 40-65 lat, które mają w rodzinie krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego
 • w wieku 25-65 lat z rodziny z zespołami genetycznymi.

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat.

 

Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

 • Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie
 • Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy
 • Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy
 • Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
 • Wartość projektu: 6 023 930,46 zł
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 722 733,94 zł (95% kosztów kwalifikowanych)
 • Planowany czas realizacji: 2017-2020

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych, stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej.

Do projektu zostanie włączonych 3 450 osób.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • wsparcie merytoryczne kadry medycznej, pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej, w zakresie profilaktyki raka jelita grubego,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania profilaktycznych badań kolonoskopowych,
 • umożliwienie dostępu do badań kolonoskopowych osobom z obszarów wiejskich i miejsc o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań kolonoskopowych w grupie docelowej,
 • szybsze wykrywanie i eliminacja zmian nowotworowych u osób spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej osobom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka jelita grubego.

 

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi w terenie. Dlatego pierwszym krokiem będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.
 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej: internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja, kształtująca prozdrowotne postawy społeczne, powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.
 • Realizacja badań kolonoskopowych w grupie docelowej projektu
  Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe dla co najmniej 1782 osób – aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców terenów oddalonych od ośrodków medycznych, głównie z obszarów wiejskich.

 

Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego są:

image002            image003

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Program rehabilitacji kardiologicznej „Rady na układy”

„O Programie”

Czy wiesz, że przyczyną 15% wszystkich hospitalizacji w Polsce są choroby układu krążenia a nadciśnienie tętnicze to jedno z najczęstszych schorzeń dotykających Polaków (co roku zachorowuje na nie ok. 400 tys. osób) ?

Jeśli masz zdiagnozowaną Chorobę Układu Krążenia lub jesteś po przebytym incydencie kardiologicznym

(udar mózgu, zawał serca, hospitalizacja z powodu ostrego zespołu wieńcowego lub niestabilnej dławicy piersiowej, rewaskularyzacja wieńcowa, rewaskularyzacja naczyń obwodowych bądź, dekompensacja niewydolności serca)

skorzystaj z darmowej REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ.

Program skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej.

Projekt pn. Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego

 • Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie
 • Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy
 • Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy
 • Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
 • Wartość projektu: 35 170 948,71 zł
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 29 895 306,40 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
 • Planowany czas realizacji: 2018-2022

Celem projektu jest zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej oraz zmniejszenie niekorzystnych skutków choroby sercowo- naczyniowej i prewencja incydentów kardiologicznych.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Do projektu zostanie włączonych 9500 osób zamieszkujących województwo pomorskie ( w tym 7700 osób ze zdiagnozowaną CHorobą Układu Krążenia oraz 1800 osób po incydencie kardiologicznym).

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Zwiększenie liczby programów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych w województwie pomorskim .
 • Zwiększenie liczby wyspecjalizowanej kadry medycznej w dziedzinie rehabilitacjikardiologicznej poprzez szkolenia.
 • Poprawa stanu zdrowia pacjentów oraz podniesienie wiedzy pacjentów w zakresiewłasnej sytuacji zdrowotnej.
 • ułatwienie dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych osobom aktywnym zawodowo poprzez m.in. wydłużenie czasu pracy oraz pracę w soboty placówek świadczących usługi zdrowotne oraz zaangażowanie profesjonalistów medycznych do realizacji Programu
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat zdrowego trybu życia,
 • zmniejszenie liczby uczestników deklarujących lęk dotyczący powrotu do pracy
 • zmniejszenie liczby uczestników palących tytoń
 • zmniejszenie liczby uczestników z nieprawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi
 • zmniejszenie liczby osób z nieprawidłowymi wartościami wskaźnika BMI
 • zmniejszenie liczby osób z nieprawidłowymi wartościami stężenia glukozy na czczo – stan przedcukrzycowy lub cukrzyca
 • zmniejszenie liczby osób z nieprawidłowymi wartościami stężenia cholesterolu LDL

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ue

Umów się na wizytę

* - pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb umówienia wizyty i potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA S.A.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyniki wyszukiwania