Dokumenty dla pacjentów

ZAKŁAD ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA (ZWYKŁA/W ZNIECZULENIU)
Formularz świadomej zgody na kolonoskopię
pdf
ZAKŁAD ENDOSKOPII - GASTROSKOPIA
Formularz świadomej zgody na gastroskopię
pdf
ZAKŁAD ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA (ZWYKŁA/W ZNIECZULENIU)
Przygotowanie do badania kolonoskopowego popołudniu
pdf
ZAKŁAD ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA (ZWYKŁA/W ZNIECZULENIU)
Przygotowanie do badania kolonoskopowego rano
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Komplet dokumentów
zip
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Zaświadczenie lekarskie
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Wywiad pielęgniarski
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Wniosek o przyjęcie do ZOL
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Skierowanie do ZOL
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Skala Glasgow
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Oświadczenie Pacjenta
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Oświadczenie Opiekuna
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Karta kwalifikacji żywienia
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
pdf
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Barthel
pdf
OPERACJE OTOLARYNGOLOGICZNE DZIECI
Informacja dla Pacjenta przed operacją otolaryngologiczną dzieci
pdf
OPERACJE GINEKOLOGICZNE
Informacja dla Pacjenta przed operacją ginekologiczną
pdf
OPERACJE CHIRURGICZNE ORTOPEDYCZNE
Informacja dla Pacjenta przed operacją ortopedyczną
pdf
OPERACJE CHIRURGICZNE DZIECI
Informacja dla Pacjenta przed operacją chirurgiczną dzieci
pdf
OPERACJE CHIRURGICZNE DOROSŁYCH
Informacja dla Pacjenta przed operacją chirurgiczną dorosłych
pdf
ODDZIAŁ STACJONARNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Informator dla Pacjenta Oddziały
pdf
ODDZIAŁ STACJONARNY REHABILATACJI KARDIOLOGICZNEJ
Informator dla Pacjenta Oddziały
pdf
Przejdź do treści