Usługi medyczne

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym znajdują się 34 łóżka dla pacjentów, którzy objęci są całodobową opieką medyczną, także w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji. Zapewniamy opiekę pacjentom, których proces leczenia i diagnozowania został zakończony, a którzy ze względu na swój stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu/ Jesteśmy w pełni przygotowani do pracy z pacjentami wymagającymi całodobowej opieki i specjalistycznej pielęgnacji.

W ramach pobytu zapewniamy pacjentom kompleksową opiekę medyczną, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, psychologiczną, logopedyczną, środki farmaceutyczne (w tym leki), materiały medyczne (w tym pielucho-majtki).  Zapewniamy również pacjentom opiekę duszpasterską i socjalną.

Pacjenci przyjmowani są do Zakładu w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji lekarskiej do pobytu. W zakładzie zainstalowane są wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne, takie jak winda, podnośniki do kąpieli i przewożenia chorych,
wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki.

Zasady Kwalifikacji

Pacjenci przyjmowani są do ZOL w ramach wolnych miejsc, zgodnie
z kolejnością złożenia kompletu dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji lekarskiej do pobytu.

1. Przesłanie w/w dokumentów do ZOL w Starogardzie Gdańskim

2. O uzyskaniu zgody i terminie przyjęcia osobę skierowaną do Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego zawiadamia telefonicznie lub pisemnie kierownik ZOL.

3. W dniu przyjęcia dokonuje się w Zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej
skali Barthel (jak w karcie kwalifikacji), jeżeli ocena przekracza 40 pkt
pacjent nie może być przyjęty do zakładu.

4. Długość pobytu ustala lekarz ZOL indywidualnie dla każdego pacjenta
(nie przewiduje się pobytu stałego). Na świadczone usługi została podpisana
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeciwwskazania do przyjęcia
do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji
(nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie).

Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
Współistniejąca choroba zakaźna.

Zaburzenia i choroby psychiczne.

Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Godziny pracy sekretariatu

7:00 – 15:00

Dokumenty do pobrania
Kontakt
585 601 601
wew. 9
Przejdź do treści