Usługi medyczne

Poradnia Pielęgniarki POZ

Opieka pielęgniarska świadczona jest przez pielęgniarki w gabinecie zabiegowym przychodni jak i przez pielęgniarki środowiskowo – rodzinne w domu pacjenta.

Zakres wykonywanych usług w gabinetach
zabiegowych to m.in.:

• pobieranie materiał do badań laboratoryjnych,
• iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne
• kroplówki,
• opatrunki,
• EKG,
• inhalacje,
• pomiar glukozy (metoda paskowa)
• pomiary ciśnienia i inne zabiegi pielęgniarskie.

Usługi pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

Świadczymy usługi pielęgniarskie także w domu pacjenta. Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna po otrzymaniu zlecenia wystawionego przez lekarza POZ realizuje świadczenia
w miejscu zamieszkania pacjenta.

Warunki niezbędne do objęcia opieką przez pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną:

  • złożona deklaracja wyboru pielęgniarki POZ
    (wybierając pielęgniarkę POZ wypełniacie deklarację wyboru),
  • informacja telefoniczna lub wizyta opiekuna w gabinecie pielęgniarki
    celem zgłoszenia konieczności objęcia opieką.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w domu pacjenta.

Chcesz złożyć deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej?

Zgłoś się do naszej przychodni lub zrób to
wygodnie poprzez nasz

www.e.medpharma.pl

Opieka zdrowotna obejmuje:

• rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
• rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
• planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
• realizację zleceń lekarskich,
• udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych,
• diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
• pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
• edukację zdrowotną,
• profilaktykę chorób przewlekłych,
• promocję zdrowia.

Kontakt
585601601
wew. 5
Przejdź do treści