Usługi medyczne

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna świadczy usługi medyczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia a także na zasadach pełnej odpłatności, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.

Specjaliści laryngolodzy zajmują się badaniem funkcjonowania
oraz diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz zabiegowym chorób w obrębie głowy:

• nosa i zatok
• gardła i krtani
• uszu (w tym narządu słuchu i równowagi)

w obrębie szyi:

• ślinianek
• węzłów chłonnych

W ambulatorium diagnozuje i leczy się zachowawczo
 • zapalenia błony śluzowej nosa i zatok zarówno infekcyjne jak i alergiczne
 • zapalenia gardła i krtani, w tym poza-przełykowe objawy refluksu
 • zapalenia ucha zewnętrznego i środkowego
 • objawy uszkodzenia narządu słuchu i równowagi tj. szumy uszne i zawroty głowy
 • zapalenia gruczołów ślinowych
 • zapalenia węzłów chłonnych szyi
 • diagnozują guzy nosa, zatok i gardła
 • diagnozują guzy szyi (wrodzone torbiele szyi, choroby rozrostowe)
 • diagnozują zespoły bezdechów nocnych
 • oceniają drożność nosa tj. stan małżowin nosa i przegrody nosa
 • oceniają drożność i funkcjonowanie gardła i nosogardła badając migdałek gardłowy i migdałki podniebienne
 • budowę i ruchomość krtani
 • stan ucha środkowego i zewnętrznego, w tym również mikroskopowo
 • stan narządu słuchu wykonując m.in. badania stroikami, oraz stan narządu przedsionkowego
 • oceniają funkcjonowanie ślinianek
 • stan węzłów chłonnych szyi
Lekarz posiłkuje się badaniami obrazowymi
i elektrofizjologicznymi:

• nadanie RTG klasyczne, zatok, kręgosłupa szyjnego
• nadanie CT zatok, kości skroniowych, mózgu, krtani
• nadanie MRI szyi, mózgu, kręgosłupa szyjnego
• nadanie USG szyi, w tym ślinianek i węzłów chłonnych, oraz USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
• audiometria i tympanometria

Wykonujemy zabiegi ambulatoryjne:

• hamowanie krwawień z nosa — tamponady
• usuwanie ciał obcych z nosa
• kateteryzacje trąbek słuchowych
• usuwanie ciał obcych z gardła
• poszerzanie naciętych ropni około migdałkowych
• usuwanie ciał obcych, w tym woskowiny z uszu
• paracentezę

Dokumenty wymagane przy rejestracji

• skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty (kiedy wizyta w ramach NFZ)
• skierowanie nie jest konieczne w przypadku pełnej odpłatności.

Lokalizacja

Przychodnia Starogard Gdański

lek. Marcin Baska
specjalista otolaryngologii
info@medpharma.pl
lek. Dorota Kuc
specjalista otolaryngologii
info@medpharma.pl
lek. Arkadiusz Kwieciński
specjalista otolaryngologii
specjalista aduiologii i foniatrii
info@medpharma.pl
lek. Aneta Sokół-Pankowska
specjalista otolaryngologii
info@medpharma.pl
lek. Janusz Milewski
specjalista otolaryngologii
info@medpharma.pl
Kontakt
Przejdź do treści