Usługi medyczne

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna świadczy usługi medyczne w ramach umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia a także na zasadach pełnej odpłatności.
Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

Najczęstsze choroby układu nerwowego
 • zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  zapalenie mózgu)
 • choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu,
  przemijający napad niedokrwienny TIA)
 • zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
 • guzy (np. oponiaki, glejaki)
 • urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia
  popromienne)
 • urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie
  dziecięce)
 • choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
 • neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 • zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
 • zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
 • zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)
Dokumenty wymagane przy rejestracji

• skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty (kiedy wizyta w ramach NFZ)
• skierowanie nie jest konieczne w przypadku pełnej odpłatności

Lokalizacja

Przychodnia Starogard Gdański
Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze Medpharma

Kontakt
Przejdź do treści