Usługi medyczne

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Neurologicznej działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjenci kwalifikowani są na oddział bezpośrednio po świeżym zachorowaniu oraz przewlekle walczący z chorobą neurologiczną.

Głównymi celami rehabilitacji neurologicznej są: nauka samoobsługi, reedukacja chodu oraz terapia ręki i mowy.

Zamierzone cele realizujemy dzięki szerokiej bazie zabiegowej z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz psychoterapii i reedukacji mowy.

Przyjmujemy pacjentów z następstwami uszkodzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, takimi jak:

• udary mózgu
• urazy mózgu, kręgosłupa.
• stany po operacjach tętniaków i guzów mózgu
• stwardnienie rozsiane (SM)
• uszkodzenia splotów barkowych,
• lędźwiowo-krzyżowych
• inne schorzenia neurologiczne
• ze znacznymi niedowładami
• kończyn górnych, dolnych

Godziny pracy sekretariatu

7:00 – 15:00

Kontakt
585 601 601
wew. 7
Przejdź do treści