Usługi medyczne

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Kardiologicznej działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pacjenci kwalifikowani są na oddział po świeżo przebytym leczeniu szpitalnym schorzeń układu krwionośnego.

Najczęściej są to incydenty wieńcowe np.: zawał serca czy niestabilna choroba wieńcowa leczona inwazyjnie – PTCA (angioplastyka naczyń wieńcowych serca) oraz operacyjnym leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych np.: CABG- pomostowanie aortalno-wieńcowe, operacja zastawek, oraz niewydolności serca w stadium I-III we wczesnym okresie poszpitalnym.

Głównym celem oddziału jest bezpieczne wprowadzenie pacjenta kardiologicznego do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz powrót do aktywności zawodowej i rekreacyjnej.

Pacjenci na stacjonarnym oddziale kardiologicznym,
w zależności od wskazań lekarza prowadzącego, mają
możliwość korzystania z dużej gamy specjalistycznych
zabiegów rehabilitacyjnych takich jak:

• treningi interwałowe pod kontrolą EKG,
• ćwiczenia indywidualne i ogólnousprawniające,
• techniki relaksacyjne,
• zajęcia edukacyjne,
• treningi marszowe,
• w uzasadnionych przypadkach zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Godziny pracy sekretariatu

7:00 – 15:00

lek. med. Katarzyna Sawa
Kierownik Oddziału
dokumentacja@medpharma.pl
lek. med. Tamara Krzymińska
Zastępca Kierownika Oddziału
dokumentacja@medpharma.pl
Kontakt
585 601 601
dokumentacja@medpharma.pl
Przejdź do treści