Usługi medyczne

Hospicjum

Oddział Medycyny Paliatywnej pełni wszechstronną, całościową opiekę nad chorymi na 
nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Leczenie
chorych obejmuje uśmierzenie bólu i innych objawów, łagodzenie cierpień psychicznych,
duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorego w czasie trwania choroby.
Celem tych wielokierunkowych działań sprawowanych przez wielodyscyplinarny zespół
jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Oferujemy pełną oddania opiekę dla każdego indywidualnego
pacjenta – wtedy, gdy chory i rodzina potrzebuje jej najbardziej.

W ramach pobytu w Oddziale Medycyny Paliatywnej
proponujemy kompleksową opiekę:

• medyczną,
• pielęgniarską,
• opiekuńczą,
• fizjoterapeutyczną,
• psychologiczną,
• środki farmaceutyczne (w tym leki),
• materiały medyczne (w tym pielucho-majtki).

Zapewniamy również opiekę duszpasterską i socjalną

W zakładzie zainstalowane są wszelkie urządzenia wspomagające osoby
niepełnosprawne, takie jak winda, podnośniki do kąpieli i przewożenia chorych,
wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki.

Przyjęcie pacjenta

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Medycyny Paliatywnej w ramach
świadczeń NFZ, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów.
Przyjęcie do oddziału medycyny paliatywnej odbywa się po złożeniu
odpowiednich dokumentów i przedłożeniu skierowania.

Oddział Medycyny Paliatywnej przeznaczony jest dla osób
w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest rozpoznanie choroby nowotworowej
i zakończenie leczenia przyczynowego oraz pisemna zgoda pacjenta
lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywna.

Jeżeli chciałbyś zostać wolontariuszem w hospicjum

lub chciałbyś w inny sposób wesprzeć nasze działania skontaktuj się
z Fundacją Kociewiacy dla Hospicjum, która wspiera nas w codziennym funkcjonowaniu.

www.kociewiacydlahospicjum.pl

Kontakt
585 601 601
wew. 8
Przejdź do treści