Usługi medyczne

Gabinet psychologiczny

Psychologia to nauka badająca ludzki umysł oraz jego zachowanie. Psycholodzy zajmują się szerokim zakresem zagadnień związanych z funkcjonowaniem umysłu i zachowania.

W ramach gabinetu zajmujemy się:

  1. Badaniem procesów poznawczych: Psycholodzy badają procesy poznawcze, takie jak myślenie, pamięć, percepcja, uczenie się i rozwiązywanie problemów.
  2. Rozwojem i psychologią dzieci: Zajmują się badaniem rozwoju dziecięcego, w tym procesów uczenia się, rozwoju społecznego i emocjonalnego oraz ewolucji umiejętności poznawczych.
  3. Psychologią kliniczną: Obejmuje diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości oraz różne rodzaje uzależnień.
  4. Psychologią społeczną: Badanie wpływu społeczeństwa na jednostkę oraz interakcji między ludźmi, w tym stereotypów, przekonań i procesów społecznych.
  5. Psychologią osobowości: Badanie cech i wzorców zachowań, myśli i uczuć, które charakteryzują jednostkę.
  6. Psychologią pracy i organizacji: Zajmuje się badaniem zachowań w miejscu pracy, motywacją, przywództwem, komunikacją w organizacjach oraz efektywnością zespołów.
  7. Psychologią zdrowia: Badanie czynników psychologicznych wpływających na zdrowie fizyczne oraz strategii radzenia sobie ze stresem, chorobami przewlekłymi i innymi problemami zdrowotnymi.
  8. Neuropsychologią: Badaniem związków między mózgiem a zachowaniem, w tym wpływu urazów mózgu, chorób neurodegeneracyjnych i innych zaburzeń neurologicznych na funkcje poznawcze i zachowanie.
  9. Psychologią sportu: Badaniem psychologicznych aspektów wydajności sportowej, takich jak motywacja, koncentracja, zarządzanie stresem i rozwój osobisty.
  10. Psychologią edukacyjną: Obejmuje badanie procesów uczenia się, motywacji i oceniania w kontekście edukacji oraz projektowanie skutecznych strategii nauczania.
Lokalizacja:

Przychodnia Medpharma Starogard Gdański

Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze Medpharma Nowa Wieś Rzeczna

mgr Marzena Kraśniewska
psycholog
psychoterapeuta
info@medpharma.pl
mgr Magdalena Ronek
psycholog
info@medpharma.pl
mgr Izabela Wierzba
psycholog
info@medpharma.pl
Kontakt
585 601 601
wew. 1
Przejdź do treści