Rehabilitacja

Turnusy rehabilitacyjne

Intensywne turnusy
rehab. stacjonarne dla dorosłych

To idealny wybór dla osób, które w krótkim czasie pragną wrócić do
samodzielności bez angażowania do pomocy rodziny lub osób trzecich.

To odpowiedź dla wszystkich chcących szybkiego powrotu do pracy niezainteresowanych czekaniem w kolejce na zabiegi.

Turnusy są szczególnie wskazane bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym lub po hospitalizacji. Podczas turnusu zapewniamy całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz odpowiednie zabiegi fizykoterapeutyczne.

Kontakt
Przejdź do treści