20 października 2021
Informacje

Profilaktyka 40 plus – badaj się i bądź zdrów!

Medpharma ZOZ S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przystąpiła do Programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach programu.

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent musi wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Dla osób nieposiadających jeszcze konta od 2 sierpnia br. udostępnimy możliwość założenia go z pomocą naszego asystenta w siedzibie Medpharma w Starogardzie Gdańskim, Nowej Wsi Rzecznej, Kaliskach, Bobowie oraz Osiecznej. Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Nasz system informatyczny pobierze tę informację elektronicznie – wystarczy zgłosić się do nas z dowodem osobistym.

W ramach programu dostępne są trzy pakiety badań.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• stężenie poziomu glukozy
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• stężenie poziomu glukozy
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
• ocena miarowości rytmu serca

Wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów ludności Polski. Choroby układu krążenia i nowotwory są łącznie przyczyną ponad dwóch trzecich wszystkich zgonów w Polsce.

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich!
Zadzwoń
585 601 601
Powrót

Zobacz również

Przejdź do treści