MEDPHARMA ZOZ S.A.
Cele i Polityka Jakości
Naszym świadectwem są pacjenci, którym zwracamy zdrowie i wiarę w dobro drugiego człowieka.
W codziennej pracy przyświeca nam kilka zasad, dzięki którym, możemy skutecznie podejmować działania o poprawę samopoczucia i kondycji naszych pacjentów.
Głównym celem placówki jest spełnienie oczekiwań naszych pacjentów.
Zadaniem placówki jest świadczenie usług medycznych.

Cele te realizujemy przez:

  • Łączenie nowoczesności z doświadczeniem, zapewnienie Pacjentom bezpieczeństwa, komfortowych warunków leczenia oraz profesjonalnej opieki.

  • Zatrudnienie doświadczonych specjalistów, którzy chętnie wyjaśnią niezrozumiałe dla Pacjentów kwestie.

  • Stosowanie najnowszych technologii oraz nowoczesnej i bezpiecznej aparatury medycznej.

  • Niezwłoczne i sumienne wykonywanie usług medycznych.

  • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością wg ISO

  • Dążymy do minimalizowania ryzyka związanego z opieką medyczną poprzez identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń oraz stosowanie procedur bezpieczeństwa.

  • Stawiamy na indywidualne podejście do każdego pacjenta, uwzględniając ich unikalne potrzeby, preferencje i warunki zdrowotne.

  • Dążymy do ciągłego rozwoju naszego personelu medycznego, zapewniając szkolenia, warsztaty i inne formy doskonalenia zawodowego, aby utrzymać najwyższe standardy w opiece zdrowotnej.

Placówka zapewnia konieczne dla ich realizacji zasoby, w szczególności: wykwalifikowany personel, nowoczesną technologię. Gwarantuje także znajomość Polityki Jakości przez wszystkich pracowników oraz uznawanie założeń systemu zarządzania jakością jako podstawowego zakresu ich obowiązków.

Naszym świadectwem są pacjenci, którym zwracamy zdrowie i wiarę w dobro drugiego człowieka.

Przejdź do treści