22 września 2023
Informacje

Finał działań w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”

- Od dzisiaj nasi Pacjenci wejdą do Przychodni przy Alei Jana Pawła II głównym wejściem – jestem niezmiernie rad, że zakończyliśmy prace związane z wdrożeniem projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia” oraz „Dostępność POZ” – powiedział Mariusz Wydorski Prezes Zarządu Medpharma ZOZ S.A.

Projekt "Dostępność Plus dla Zdrowia," realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, miał za zadanie poprawić dostępność usług zdrowotnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Skupiał się na rozwiązaniach organizacyjnych mających na celu ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych pacjentom. Nasza placówka ma świadomość, że osoby ze szczególnymi potrzebami wymagają specjalnego podejścia i odpowiednio dostosowanej infrastruktury. Projekt zakładał serię działań, które pozwoliły placówce na lepsze spełnienie tych wymagań.

Główne założenia projektu miały na celu dostosowanie placówki do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, między innymi osób z niepełnosprawnością ruchu, takich jak osoby poruszające się na wózkach, o kulach i balkonikach, osób z niepełnosprawnością wzroku, w tym niewidomych i słabowidzących, osób z niepełnosprawnością słuchu, zarówno głuchych, jak i niedosłyszących, głuchoniewidomych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i innych osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach działań została zakupiona i zainstalowana nowoczesna winda, dostosowana do przewozu pacjentów w pozycji leżącej w sytuacjach nagłych. To niezbędna inwestycja, aby spełnić standardy dodatkowe i przepisy dotyczące warunków technicznych budynków przeznaczonych na usługi zdrowotne. Projekt zakładał również zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwił placówce lepszą opiekę nad pacjentami o szczególnych potrzebach takich jak pętla indukcyjna (komunikacja z osobami głuchymi), multimedialna tablica WCAG, system kolejkowy, przenośne EKG, oprogramowanie do połączeń video z tłumaczem języka migowego czy wózka bariatrycznego i wiele innych.

- Cieszy również fakt, że w ramach zadania nasz personel uczestniczył także w szkoleniach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu obsługi pacjentów z ograniczeniami. Szkolenia tego rodzaju są niezwykle ważne – zależy nam aby zapewnić naszym pacjentom wysoką jakość opieki medycznej, zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pacjentów – wszystko to, w zgodności z przepisami. Dlatego ich przeprowadzenie i stałe doskonalenie personelu w tym obszarze są dla nas kluczowe. – dodała Barbara Karbowska Dyrektor Zarządzająca Medpharma ZOZ S.A.

Warto podkreślić, że projekt "Dostępność Plus dla Zdrowia" miał na celu stworzenie bardziej dostępnego i przyjaznego środowiska dla wszystkich pacjentów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

- Wdrażanie projektu, było też dobrym momentem na inwestycję własną spółki. Z uwagi na fakt, że ważne jest dla nas dbanie o środowisko naturalne, że chcemy zmniejszać nasz ślad węglowy zdecydowaliśmy o termomodernizacji obiektu i założeniu paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo, całkowicie przebudowaliśmy główne wejście do budynku, zyskaliśmy dodatkowy wjazd dla osób niepełnosprawnych, powiększyliśmy poczekalnię. Pomyśleliśmy również o parkingu – w ramach przebudowy zyskaliśmy dodatkowe miejsca postojowe również dla osób niepełnosprawnych. – dodał Mariusz Wydorski.

Całość blisko dwuletnich prac jest wyrazem naszego zobowiązania do zapewnienia kompleksowej i dostępnej opieki zdrowotnej dla wszystkich naszych Pacjentów. Mamy nadzieję, że nowe standardy w obszarze dostępności usług medycznych, uwzględniające różnorodne potrzeby naszych Pacjentów spotkają się z pozytywnym odbiorem.
Powrót

Zobacz również

Przejdź do treści