Sigmoidoskopia

To badanie umożliwiające obejrzenie powierzchni błony śluzowej, wyścielającej końcówkę jelita grubego – odbytu, odbytnicy, esicy i zstępnicy, czyli około 60-80 cm przewodu pokarmowego. Badanie to pozwala stwierdzić występowanie owrzodzeń, guzów, polipów, zmian naczyniowych, deformacji w badanej części jelita czy też miejsc krwawiących. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania. W wyniku przeprowadzenia sigmoidoskopii lekarz może wyjaśnić przyczyny występowania częstych biegunek, krwawień, bólów brzucha i zaparć, a nawet wykryć wczesne stadia raka jelita grubego lub odbytu. Sigmoidoskopia jest również stosowana jako badanie profilaktyczne dla osób z rodzin podwyższonego ryzyka, u których zdarzały się przypadki występowania tego rodzaju nowotworów.

Wskazania do badania:
Częste biegunki występujące z niejasnych przyczyn
Mimowolne oddawanie stolca
Stolce „ołówkowate”
Krew w stolcu
Ból podczas wypróżniania
Uczucie niepełnego wypróżniania
Zmiany rytmu wypróżniania w przypadku osób, u których ten rytm dotychczas był prawidłowy
Nieprawidłowości w obrębie odcinka jelita grubego podczas badań kontrastowych radiologicznych

Przygotowania do sigmoidoskopii:
W dniu poprzedzającym badanie obowiązuje dieta ścisła. Należy również pamiętać o spożywaniu jak największej ilość wody niegazowanej (co najmniej 3 litry), a także o przyjęciu odpowiedniego preparatu łagodnie przeczyszczającego wskazanego podczas konsultacji przez lekarza, który należy sporządzić i wypić zgodnie z dołączoną do niego ulotką informacyjną.

W dniu badania nadal obowiązuje dieta ścisła, a także spożywanie wody w dużych ilościach. Krótko przed badaniem wykonuje się wlew oczyszczający jelito grube (czyli tzw. lewatywę).
Podczas konsultacji przed badaniem należy poinformować gastrologa o wszystkich dolegliwościach oraz przyjmowanych lekach (w szczególności jeśli jest to Aspiryna, Witamina E, niesterydowe środki przeciwzapalne lub insulina).